w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej