w sprawie powołania komisji przetargowej - sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Snopkiewiczówny w Zawierciu - Łośnicach