w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 r.