w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu