w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim - Podinspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy.