w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu