w sprawie ustalenia cen za usługi użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu