w sprawie ustanowienia Pana Marka Borowika - pełnomocnikiem do spraw wyborów