w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawierciu