w sprawie zmiany regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej