w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji zmian w zakresie zarządu krytą pływalnią położoną w Zawierciu przy ul. M.C. Skłodowskiej 16