w sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetu miasta na 2007 r.