w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim - Naczelnika Wydziału Gospodarczego