w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu z dnia 21 lutego 2006 r.