w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru w mieście Zawiercie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa