w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2006 r. i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej