w sprawie powołania Miejskiej Komisji rozpatrującej wnioski o przynanie jednorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych terenów i działaczy sportowych