w sprawie ustalenia funduszu nagród na 2007 r. w jednostce budżetowej - Urząd Miejski w Zawierciu