w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu miasta na 2007 r.