w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnych funduszy celoych na 2007 rok