w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pełnomocnikowi Preyzdenta Miasta Zawiercie ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do podpisania umowy z Zawierciańskim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym "Przystań"