w sprawie ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu gminy Zawiercie