w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim - Referent Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu