w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu