w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw realizacji inwestycji celu publicznego