Termin
Temat posiedzenia
Materiały
przygotowują
Styczeń
 1. Propozycje do planu pracy Komisji na 2011 r.
2.Budżet miasta Zawiercie na 2011 rok
 Przewodniczący komisji
Prezydent Miasta
 Luty Profilaktyka społeczna – zapobieganie alkoholizmowi i innym uzależnieniom -narkomania. Metody przeciwdziałania patologii – wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Klub AA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 Marzec Funkcjonowanie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
 Kwiecień Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Maj Działalność Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. Zadania i możliwości realizacji Poradnia Pedagogiczno -Psychologiczna
 Czerwiec  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok w zakresie właściwości Komisji.
2. Sytuacja na rynku pracy oraz działania
podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy – bezrobocie. Realizacja Programów Unijnych – wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego.
Prezydent MiastaPowiatowy Urząd Pracy
 
 Sierpień Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku Prezydent Miasta 
 Wrzesień Świetlica środowiskowa Hostel, posiedzenie wyjazdowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Październik Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Krzywa - posiedzenie wyjazdowe  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Listopad Informacja o działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu