Termin  Temat posiedzenia
 Materiały
przygotowują
Styczeń
 Zapoznanie się z działalnością MOPS (Hostel, Centrum Pomocy Rodzinie).
MOPS
 Luty Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień-narkomania. Metody przeciwdziałania Patologii (posiedzenie wspólne z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego).  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 Marzec Stan Epidemiologiczny Powiatu Zawierciańskiego (WZW, HIV,Grypa)
Sanepid
 Kwiecień  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r.
 Prezydent Miasta
 Maj Sytuacja na rynku pracy. Programy Unijne-łagodzenie bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy
 Czerwiec
Zapoznanie się z działalnością MOPS (Świetlica Środowiskowa, Dzienny Dom Pomocy). MOPS
 Sierpień Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercie za I półrocze 2010 r. Prezydent Miasta
 Wrzesień 1. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2.Podsumowanie Pracy Komisji w kadencji 2006-2010 r.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Komisja