Termin  Temat posiedzenia
 Materiały przygotowują
Styczeń Działalność schroniska dla bezdomnych w Żerkowicach - posiedzenie wyjazdowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Luty Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień - narkomani. Wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego.
 Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Marzec Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po remoncie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kwiecień Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r.
Prezydent Miasta
Maj Przygotowanie kąpielisk w Zawierciu pod względem sanitarnym przed okresem wakacyjnym.  Ośrodek Sportu i Rekreacji
Czerwiec Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ EMI-MED i POLKOMED) organizacja, realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
Sierpień Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercie za I półrocze 2009 r.

Zapoznanie z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 Prezydent MiastaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wrzesień Sytuacja na rynku pracy oraz działania Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
Powiatowy Urząd Pracy
Październik Działalność Żłobka w Zawierciu - posiedzenie wyjazdowe.
 Wydział Edukacji
Listopad Działalność Szpitala Powiatowego w Zawierciu - posiedzenie wyjazdowe.
 Szpital Powiatowy w Zawierciu
Grudzień Analiza projektu budżetu miasta na 2010 rok- w zakresie właściwości Komisji.

Sprawozdanie z działalności Komisji i opracowanie planu na rok 2010.
Prezydent Miasta


Komisja