Termin Temat posiedzenia Materiały przygotowują
Styczeń Działalność Szpitala Powiatowego po zmianach europejskich
Szpital Powiatowy w Zawierciu
Luty Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień-narkomania.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Marzec Działalność Domu Opieki Społecznej ul. Rzemieślnicza- posiedzenie wyjazdowe
Dom Pomocy Społecznej
Kwiecień Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r.
Prezydent Miasta
Maj Informacja na temat działalności basenów przy Gimnazjum nr 1 i nr 3, min. pod względem organizacji zajęć dla dzieci - posiedzenie wyjazdowe
Prezydent Miasta
Wydział Edukacji
Czerwiec Stan epidemiologiczny naszego miasta. Sanepid
Sierpień Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie za I półrocze 2007 r. Prezydent Miasta
Wrzesień Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Krzywa - posiedzenie wyjazdowe. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Październik Sytuacja na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy
Listopad Funkcjonowanie i działalność Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Grudzień Sprawozdanie z działalności Komisji i opracowanie planu pracy na rok 2009 Komisja