Termin  Temat posiedzenia
Materiały
przygotowują
 Styczeń Informacja o działalności Szpital Powiatowego w Zawierciu.
Postęy w remoncie Szpitala.
Szpital powiatowy 
w  Zawierciu 
 Luty Bezrobocie w słuzbie zdrowia - wspólne posiedzenie z Komisją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego.
 PUP
 Marzec Profilaktyka społeczna - zapobieganie alkoholizmowi i innym uzaleznieniom - narkomania.Metody przeciwdziałania patologii - wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego.
 Pełn. Prez. ds. Rozw.Probl. alkoh. i Nark. Klub AA,
poradnia Psych. Pedag. Policja, Sąd, Straż Miejska
 Kwiecień Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2006.
Preyzdent
Miasta
 Maj Sytuacja na rynku pracy oraz działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy - bezrobocie, skutki prowadzonych programów łagodzących bezrobocie - wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego.
Powiatowy
Urząd Pracy
 Czerwiec Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - analiza przyczyn, metody przeciwdziałania
 MOPS
 Sierpień Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 r.
Preyzdent 
Miasta
 Wrzesień Świetlica Środowiskowa, Hostel - posiedzenie wyjazdowe.
Dyr. MOPS 
 Październik Funkcjonowanie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu pod względem zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych
 ZLA
 Listopad Działalność Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zadania,wydolność, możliwość realizacji.
 Por. Pedag.-Psychologicza
 Grudzien Sprawozdanie z działalności Komisji i opracowanie planu pracy na rok 2008.
Komisja