Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia na 1006 r, Termin  Temat posiedzenia
Materiały  przygotowują 
 Styczeń - Zapoznaie się z działalnością Centrum Pomocy Rodzinie.

-  Podsumowanie działalności Komisji za 2005 r.
 Centrum Pomocy Rodzinie
 Luty  Działalniość klubu AA. Profilaktyka społeczna-alkohol, narkotyki, patologia wśród dzieci i młodzieży. Wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego
 
 Marzec -Zapoznanie się z działalnością Szpitala Powiatowego w Zawierciu - zabezpieczenie usług na 2006 r.

-Działalność Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - posiedzenie wyjazdowe
 Szpital Powiatowy


ZLA

 Kwiecień  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 r.  Prezydent Miasta
 Maj  Działalność Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu - posiedzenie wyjazdowe
 Dom Pomocy Społecznej
 Czerwiec  Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
 MOPS
 Sierpień  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r.
 Prezydent Miasta
 Wrzesień  -Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu- sytuacja na rynku pracy.

-Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2002-2006.
 Powiatowy Urząd Pracy

Komisja