PLAN  PRACY

Komisji  Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia na 2004r.

 

Termin

Temat posiedzenia

Materiały przygotowują

Styczeń

Analiza budżetu miasta na 2004r.

MOPS

Luty

Profilaktyka społeczna w tym zapobieganie alkoholizmowi i innym uzależnieniom (narkomania). Działalność Poradni AA-wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozw. Probl. Alkohol.

Policja

Marzec

1.Działalność Świetlicy Środowiskowej.

2. Działalność Hostelu-posiedzenie wyjazdowe komisji.

Prezydent Miasta

 

 

Kwiecień

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003r.

 

Prezydent Miasta

 

 

Maj

Funkcjonowanie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych.

Zakład Lecznictwa Ambulat.

Czerwiec

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu ul. Rzemieślnicza – posiedzenie wyjazdowe.

Dyrektor DPS

Sierpień

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

Prezydent Miasta

 

Wrzesień

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej – posiedzenie wyjazdowe.

PUP

MOPS

Październik

Realizacja przez Gminę zadań z zakresu pomocy społecznej.

MOPS

Listopad

Sytuacja na rynku pracy oraz działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia-posiedzenie wyjazdowe.

Powiatowy Urząd Pracy

Grudzień

1. Podsumowanie działalności Komisji.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005r.

 

Przew. Komisji