Lp.  Nazwisko i imię Data
Data
1 Chłosta Jarosław                          
13.01.2011
 16.06.2011
2 Czajkowski Artur  
20.01.2011
30.06.2011
3 Gawron Krzysztof
27.01.2011
04.08.2011
4 Gębarski Wacław
03.02.2011
11.08.2011
5  Imielski Konrad
10.02.2011
18.08.2011
6 Kłosowski Edward
 17.02.2011 25.08.2011
7 Kornobis-Wieczorek Elżbieta
24.02.2011 
01.09.2011
 8 Kozieł Marek
03.03.2011
08.09.2011
9 Łakota Paweł
10.03.2011
 15.09.2011
 10 Machura Małgorzata
17.03.2011
22.09.2011
 11 Mazur Mirosław
24.03.2011
29.09.2011
 12 Mićka Ewa
31.03.2011
06.10.2011
 13 Mucha-Popiel Teresa
07.04.2011
 13.10.2011
 14 Nemś Anna
14.04.2011
20.10.2011
 15 Pacia Tomasz
21.04.2011
27.10.2011
 16 Pierzchała Grzegorz  28.04.2011 03.11.2011
 17 Przybyła Marcin 05.05.2011
 10.11.2011
 18 Sochacki Krzysztof 12.05.2011
17.11.2011
 19  Sokół Stanisław
19.05.2011
24.11.2011
 20 Sygiet Jan 26.05.2011
01.12.2011
 21 Urbańczyk Jan
02.06.2011
08.12.2011
 22 Wojtaszczyk Zbyszek
09.06.2011
15.12.2011
Dyżury radni pełnią w czwartek w godzinach 13.00-15.00