Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Rejestr o udostępnienie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

. Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Wniosek Data udzielenia odpowiedzi Odpowiedź

1.

13.01.2020

Informacja o wynikach przetargów na najem i dzierżawę za 2019 r.

do pobrania

17.01.2020

do pobrania

2.

21.01.2020

Terminie zatrudnienia Pani Teresy Muchy-Popiel

do pobrania

23.01.2020

do pobrania

3.

21.01.2020

Zaprojektowania, dostawy i montażu 1068 instalacji solarnych,

do pobrania

29.01.2019

do pobrania

4.

23.01.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: wysokość wynagrodzenia strażników miejskich

do pobrania

31.01.2020

do pobrania

5.

24.01.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: W jaki sposób i jego jednostki podległe nabywają, zbywają waluty obce?

do pobrania

27.01.2020

do pobrania

6.

27.01.2020

Zaprojektowania, dostawy i montażu 1068 instalacji solarnych,

do pobrania

29.01.2020

do pobrania

7.

04.02.2020

wykaz sołtysów kadencji 2019-2024

do pobrania

07.02.2020

do pobrania

8.

10.02.2020

w sprawie raportu o stanie gminy

do pobrania

18.02.2020

do pobrania

9.

17.02.2020

ankieta dotycząca prac związanych z usuwaniem azbestu

do pobrania

20.02.2020

do pobrania

10.

20.02.2020

Wykaz Prezydentów

do pobrania

24.02.2020

do pobrania

11.

21.02.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: Czy jednostka korzysta z usług Inspektora Ochrony Danych

do pobrania

24.02.2020

do pobrania

12.

25.02.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: Czy w gminie na obiektach publicznych znajdują się urządzenia badające jakość powietrza?

do pobrania

04.03.2020

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

do pobrania  
13. 21.02.2020   Wysokość nagród w Straży Miejskiej do pobrania 04.03.2020  do pobrania
14. 04.03.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: Ilu bezdomnym zwiewrzętom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2019 r.  do pobrania 04.03.2020  do pobrania
15. 06.03.2020   Udzielenie informacji w zakresie rozpoczęcia prac nad projektem zmian stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  do pobrania  16.03.2020  do pobrania
16. 13.03.2020  informacja w sprawie umów pomiędzy miastem,a wszelkimi osobami prawnymi lub publicznymi oraz prywatnymi w zakresie najmu, dzierżawy wszelkiego rodzaju papierowych form reklamy (słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe, elewacje budynków) do pobrania  19.03.2020 do pobrania
17. 15.03.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: udostępnienia umowy na wykonanie projektu wizualizacji synagogi w budynku po byłej synagodze i rysunku wizualizacji do pobrania  26.03.2020

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

do pobrania
18. 17.03.2020   Udostępnienienie dokumentacji dot. "Modernizacji i adaptacji zdegradowanego bydynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu"  do pobrania 19.03.2020  do pobrania
19.  19.03.2020  Wniosek składa się z kilku pytań: dot. podziału części podziału oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 do pobrania 31.03.2020   do pobrania
20.  30.03.2020  Dane firm, które świadczą usługi dla gmin pod kątem uslugi komunalne , zbiórka odpadów  do pobrania  03.04.2020  do pobrania
21. 31.03.2020   Ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury do pobrania  03.04.2020  do pobrania
22. 02.04.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: W którym roku w mieście wprowadzono Budżet Obywatelski do pobrania 16.04.2020  do pobrania
23 09.04.2020 Wniosek składa się z kilku pytań: w sprawie decyzji dotyczacych elektrowni wodnych, wiatrowych do pobrania 20.04.2020  do pobrania
24  17.04.2020  Czy Gmina w okresie ostatnich 10 lat zawierała umowy sprzedaży, zamiany od podmiotów niepublicznych do pobrania  28.04.2020  do pobrania
25 16.04.2020   Wypełnienie ankiety dot. zapewnienia cyberbezpieczeństwa do pobrania 27.04.2020  do pobrania
26   23.04.2020  Czy Gmina posiada listę oficjalnych adresów e-mail do komunikacji z jednostkami pomocniczymi

 do pobrania

27.04.2020   do pobrania
 27  24.04.2020  Wypełnienie ankiety dot. ustawy krajobrazowej  do pobrania 04.05.2020   do pobrania
 28

27.04.2020 

14.05.2020

 Czy Urząd przekazał informacje o wyborcach Poczcie Polskiej

 do pobrania

do pobrania

27.04.2020

18.05.2020 

 do pobrania

do pobrania

29 11.05.2020   Która ze szkół podstawowych znajdujących się w jurysdykcji urzędu została wytypowana do składania wniosków o udzielenie subwencji do pobrania  13.05.2020 do pobrania
30  11.05.2020   Na jakiej podstawie odwołano alarm powodziowy ogłoszony w dniu 28.04.2017 r do pobrania 15.05.2020  do pobrania
 31  12.05.2020  Jakie są przyczyny likwidacji schroniska  do pobrania 18.05.2020  do pobrania
32   18.05.2020

  Wniosek składa się z kilku pytań:

przesłanie rocznych sprawozdań budżetowych RB 28 S  za lata 2010-2016 kazdego przedszkola samorządowego

 

 do pobrania  29.05.2020

do pobrania

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

 33 21.05.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: Czy w gminie był przeprowadzony budżet obywatelski do pobrania 25.05.2020  do pobrania
34 21.05.2020 Ankieta dotycząca rozwoju technologii Internet Rzeczy do pobrania    
35   20.05.2020  Udostępnienie linku do aktualnej treści programu opieki nad zabytkami do pobrania 25.05.2020   do pobrania

36

22.05.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: Dotyczy ustawy antysmogowej do pobrania  25.05.2020  do pobrania
37  21.05.2020  Wniosek składa się z kilku pytań: ilość udzielonych dopłat na wymianę ogrzewania na ekologiczne w 2019 r.  do pobrania  29.05.2020  do pobrania
38 03.06.2020 Czy w Urzędzie był przeprowadzony audyt stron internetowych do pobrania    
39  04.06.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: sprawozdanie za okres 2010-2016 dla każdego gminazjum dla dorosłych do pobrania    
           

 

 

Załączniki

wniosek 1 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 1 (459.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 2 (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 2 (179.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 3 (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 3 (310.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 4 (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 4 (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 5 (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 5 (471.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 6 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 6 (279.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 7 (459.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 7 (408.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 8 (125.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 8 (469.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 9 (499.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 9 (308.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 10 (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 10 (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 11 (80.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 11 (332.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 12 (125.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 12 (677.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 13 (77.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 13 (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 14 (199.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 14 (220.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 15 (294.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 15 (334kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 16 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź16 - (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 17 (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 17 (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 18 (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 18 (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 19 (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 19 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 20 (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 20 (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 21 (179.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 21 (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 22 (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 22 (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 23 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 23 (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 24 (254.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź 24 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 25 (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 25 (714.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 26 (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 26 (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 27 (174.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp. 27 a (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 28 (137.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 28 (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 28.1 (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 28.1 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 29 (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp. 29 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 30 (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 30 (776.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 31 (580.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 31a (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek 32 (486.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 32 (2) (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 33 (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 33 (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 34 (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 35 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35a (426.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 36 (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 36a (457.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 37 (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ODPOWIEDŹ 37 (835.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek 38 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek 39 (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2020-01-02 10:49:34
Wprowadził do systemu:Katarzyna Merta - Wałek
Data wprowadzenia:2019-12-30 10:48:36
Opublikował:Katarzyna Merta - Wałek
Data publikacji:2020-01-14 09:59:54
Ostatnia zmiana:2020-06-05 08:19:47
Ilość wyświetleń:1750

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij