. Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Wniosek Data udzielenia odpowiedzi Odpowiedź

1.

13.01.2020

Informacja o wynikach przetargów na najem i dzierżawę za 2019 r.

do pobrania

17.01.2020

do pobrania

2.

21.01.2020

Terminie zatrudnienia Pani Teresy Muchy-Popiel

do pobrania

23.01.2020

do pobrania

3.

21.01.2020

Zaprojektowania, dostawy i montażu 1068 instalacji solarnych,

do pobrania

29.01.2019

do pobrania

4.

23.01.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: wysokość wynagrodzenia strażników miejskich

do pobrania

31.01.2020

do pobrania

5.

24.01.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: W jaki sposób i jego jednostki podległe nabywają, zbywają waluty obce?

do pobrania

27.01.2020

do pobrania

6.

27.01.2020

Zaprojektowania, dostawy i montażu 1068 instalacji solarnych,

do pobrania

29.01.2020

do pobrania

7.

04.02.2020

wykaz sołtysów kadencji 2019-2024

do pobrania

07.02.2020

do pobrania

8.

10.02.2020

w sprawie raportu o stanie gminy

do pobrania

18.02.2020

do pobrania

9.

17.02.2020

ankieta dotycząca prac związanych z usuwaniem azbestu

do pobrania

20.02.2020

do pobrania

10.

20.02.2020

Wykaz Prezydentów

do pobrania

24.02.2020

do pobrania

11.

21.02.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: Czy jednostka korzysta z usług Inspektora Ochrony Danych

do pobrania

24.02.2020

do pobrania

12.

25.02.2020

Wniosek składa się z kilku pytań: Czy w gminie na obiektach publicznych znajdują się urządzenia badające jakość powietrza?

do pobrania

04.03.2020

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

do pobrania  
13. 21.02.2020   Wysokość nagród w Straży Miejskiej do pobrania 04.03.2020  do pobrania
14. 04.03.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: Ilu bezdomnym zwiewrzętom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2019 r.  do pobrania 04.03.2020  do pobrania
15. 06.03.2020   Udzielenie informacji w zakresie rozpoczęcia prac nad projektem zmian stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  do pobrania  16.03.2020  do pobrania
16. 13.03.2020  informacja w sprawie umów pomiędzy miastem,a wszelkimi osobami prawnymi lub publicznymi oraz prywatnymi w zakresie najmu, dzierżawy wszelkiego rodzaju papierowych form reklamy (słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe, elewacje budynków) do pobrania  19.03.2020 do pobrania
17. 15.03.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: udostępnienia umowy na wykonanie projektu wizualizacji synagogi w budynku po byłej synagodze i rysunku wizualizacji do pobrania  26.03.2020

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

do pobrania
18. 17.03.2020   Udostępnienienie dokumentacji dot. "Modernizacji i adaptacji zdegradowanego bydynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu"  do pobrania 19.03.2020  do pobrania
19.  19.03.2020  Wniosek składa się z kilku pytań: dot. podziału części podziału oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 do pobrania 31.03.2020   do pobrania
20.  30.03.2020  Dane firm, które świadczą usługi dla gmin pod kątem uslugi komunalne , zbiórka odpadów  do pobrania  03.04.2020  do pobrania
21. 31.03.2020   Ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury

do pobrania

do pobrania

 

 03.04.2020

08.0.7.2020

 do pobrania

do pobrania

22. 02.04.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: W którym roku w mieście wprowadzono Budżet Obywatelski do pobrania 16.04.2020  do pobrania
23 09.04.2020 Wniosek składa się z kilku pytań: w sprawie decyzji dotyczacych elektrowni wodnych, wiatrowych do pobrania 20.04.2020  do pobrania
24  17.04.2020  Czy Gmina w okresie ostatnich 10 lat zawierała umowy sprzedaży, zamiany od podmiotów niepublicznych do pobrania  28.04.2020  do pobrania
25 16.04.2020   Wypełnienie ankiety dot. zapewnienia cyberbezpieczeństwa do pobrania 27.04.2020  do pobrania
26   23.04.2020  Czy Gmina posiada listę oficjalnych adresów e-mail do komunikacji z jednostkami pomocniczymi

 do pobrania

27.04.2020   do pobrania
 27  24.04.2020  Wypełnienie ankiety dot. ustawy krajobrazowej  do pobrania 04.05.2020   do pobrania
 28

27.04.2020 

14.05.2020

 Czy Urząd przekazał informacje o wyborcach Poczcie Polskiej

 do pobrania

do pobrania

27.04.2020

18.05.2020 

 do pobrania

do pobrania

29 11.05.2020   Która ze szkół podstawowych znajdujących się w jurysdykcji urzędu została wytypowana do składania wniosków o udzielenie subwencji do pobrania  13.05.2020 do pobrania
30  11.05.2020   Na jakiej podstawie odwołano alarm powodziowy ogłoszony w dniu 28.04.2017 r do pobrania 15.05.2020  do pobrania
 31  12.05.2020  Jakie są przyczyny likwidacji schroniska  do pobrania 18.05.2020  do pobrania
32   18.05.2020

  Wniosek składa się z kilku pytań:

przesłanie rocznych sprawozdań budżetowych RB 28 S  za lata 2010-2016 kazdego przedszkola samorządowego

 

 do pobrania  29.05.2020

do pobrania

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

 33 21.05.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: Czy w gminie był przeprowadzony budżet obywatelski do pobrania 25.05.2020  do pobrania
34 21.05.2020 Ankieta dotycząca rozwoju technologii Internet Rzeczy do pobrania   ankieta wypełniona online 
35   20.05.2020  Udostępnienie linku do aktualnej treści programu opieki nad zabytkami do pobrania 25.05.2020   do pobrania

36

22.05.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: Dotyczy ustawy antysmogowej do pobrania  25.05.2020  do pobrania
37  21.05.2020  Wniosek składa się z kilku pytań: ilość udzielonych dopłat na wymianę ogrzewania na ekologiczne w 2019 r.  do pobrania  29.05.2020  do pobrania
38 03.06.2020 Czy w Urzędzie był przeprowadzony audyt stron internetowych do pobrania 09.06.2020   do pobrania
39  04.06.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: sprawozdanie za okres 2010-2016 dla każdego gminazjum dla dorosłych do pobrania 10.06.2020   do pobrania
 40  12.06.2020  ankieta dot. elektromobilności  do pobrania  23.06.2020  do pobrania
41 12.06.2020 Dot. opłaty za  działalność Rathdowney do pobrania 24.06.2020  do pobrania
42  15.06.2020   Dot. usług opiekuńczych  do pobrania 19.06.2020  do pobrania
43 24.06.2020 Zaawansowane prace planistyczne do pobrania 29.06.2020  do pobrania
 44 26.06.2020   Umowa budzetyjst.pl do pobrania 03.07.2020  do pobrania
45 01.07.2020   Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy do pobrania 06.07.2020   do pobrania
46 08.07.2020 Wniosek składa się z kilku pytań:  Jakie stosowane są techniki zabepzpieczenia danych, w tym danych wrazliwych w realizwoanych transmisjach pomiędzy Urzędem,a jednostkami zależnymi? do pobrania  14.07.2020 do pobrania
47  13.07.2020   Zaprojektowanie dostawa i montaż  instalacji solarnych,  mikro-instalacji fotowaltaicznych  do pobrania 21.07.2020  do pobrania
 48 15.07.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: kopia metryczki oświatowej do pobrania  27.07.2020 do pobrania
49   17.07.2020  Akieta dotycząca wykorzystania systemu EZD do pobrania 17.07.2020  do pobrania

50 

17.07.2020   Udostępnienie odpowiedzi (postanowienia) na pismo Departamentu Geoligii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska z dnia 26 czerwca 2020 roku do pobrania 04.08.2020  do pobrabia
 51 23.07.2020   Udostępnienie kopii umów dotyczących wynajmu słupów i tablic ogłoszeniowych wraz z plakatowaniem, zawartych pomiędzy n/w podmiotem i Gminą/Urzędem Miasta Zawiercie za okres 2016 - 2020: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej  do pobrania  04.08.2020 do pobrania
 52  24.07.2020  Ilośćwydanych decyzji administracyjnych bez względu na sposób ich rozstrzygnięcia  do pobrania  28.08.2020  do pobrania
 53  28.07.2020  Udostępnienie załączników 4a do wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z 0,4% rezerwy do pobrania 04.08.2020   do pobrania
 54  03.08.2020  Wniosek składa się z kilku pytań: Czy Prezydent ma samochód służbowy do pobrania  13.08.2020 do pobrania
 55 21.08.2020   Czy na stronie internetowej filmy mają napisy do pobrania 31.08.2020  do pobrania
56 28.08.2020 Wniosek dotyczy willi Erbego do pobrania 09.09.2020  do pobrania
 57 27.08.2020   Które przejść dla pieszych ma być doświetlone przez miasto  do pobrania 03.09.2020   do pobrania
58 

 28.08.2020

12.08.2020

 Wniosek składa się z kilku pytań: udostępnienie umowy zakupu szkła, które będzie wystawione w Galerii Stara Łaźna

uzupełnienie

 do pobrania

do pobrania

08.09.2020 

08.10.2020

 do pobrania

do pobrania

59 20.08.2020 Zaprojektowania, dostawy i montażu 1068 instalacji solarnych do pobrania 31.08.2020  do pobrania
 60  31.08.2020  dot. Inspektora Ochrony Danych Osobowych  do pobrania 03.09.2020  do pobrania
 61 31.08.2020   dot. zaśmiecania terenu miasta do pobrania  01.09.2020 do pobrania
62 08.09.2020 dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej do pobrania 15.09.2020  do pobrania
63 15.09.2020 dot. odnawialnych źródeł energii do pobrania 22.09.2020  do pobrania
 64 21.09.2020  Dane osób z Rejestru wyborców do pobrania  30.09.2020  do pobrania
65 25.09.2020 dot. warunków emisji obligacji do pobrania 06.102020  do pobrania
 66 28.09.2020  dot. rozwiązań cyfrowych w Urzędzie do pobrania 01.10.2020  do pobrania
67 28.09.2020 dot. wniosków o wsparcie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych do pobrania  09.10.2020  do pobrania
 68 08.10.2020   dot. systemu informacji prawnej   do pobrania 19.10.2020  do pobrania
 69  22.10.2020  dot. polityki senioralnej do pobrania 28.10.2020  do pobrania
70 28.10.2020 dot. środków z budżetu przeznaczonych na współpracę z mediami do pobrania 6.11.2020  do pobrania 
 71 2.11.2020   dot. zamierzeń organu wykonawczego Gminy Zawiercie, dotyczacych budowy instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF do pobrania 6.11.2020   do pobrania
 72  4.11.2020      Wniosek składa się z kilku pytań: ilość zebranych opon w 2019 roku  do pobrania 10.11.2020   do pobrania
 73 3.11.2020   Wniosek składa się z kilku pytań: zakup środków ochrony  do pobrania  10.11.2020 do pobrania
74 06.11.2020 Wniosek składa się z kilku pytań: Kancelaria Berendowicz&Berendowicz do pobrania    
75 09.11.2020 dot. obszarów zdegradowanych  do pobrania  16.11.2020  do pobrania
 76  09.11.2020  dot. nieruchomości objętych decyzją administracyjną przeznaczającą na cele rzeczowe  do pobrania  18.11.2020  do pobrania
 77  09.11.2020  dot. nieruchomości na których występują formy ochrony przyrody  do pobrania  23.11.2020  do pobrania
 78  09.11.2020  dot. nieruchomości objętych decyzją o lokalizacji lub przebudowie z drogi publicznej  do pobrania

 20.11.2020

30.11.2020

 do pobrania

do pobrania

 79  09.11.2020  dot. trwających bądź planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej  do pobrania  17.11.2020  do pobrania
 80  09.11.2020  dot. obiektów małej architektury  do pobrania  16.11.2020  do pobrania
 81  09.11.2020  dot. nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego  do pobrania  16.11.2020  do pobrania
 82  09.11.2020  dot. nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków  do pobrania  16.11.2020  do pobrania
 83  09.11.2020  dot. nieruchomości dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  do pobrania  16.11.2020  do pobrania
 84 09.11.2020   dot. opłaty adiacenckiej  do pobrania  18.11.2020  do pobrania
85 11.11.2020 dot. organizacji słuzby bhp, ochrony przeciwpożarowej do pobrania  23.11.2020  do pobrania
 86  12.11.2020  dot. informacji pokontrolnych  do pobrania

 25.11.2020

7.12.2020

 do pobrania

do pobrania

87 12.11.2020  dot. listy podmiotów płacących podatek od nieruchomości zajętych na cele kolejowe  do pobrania  30.11.2020  do pobrania
 88  09.11.2020  dot. nieruchomości objętych ustawowym prawe, pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa  do pobrania 18.11.2020   do pobrania
 89  09.11.2020  dot. toczącego się postępowania nabytych nieruchomości  do pobrania  18.11.2020  do pobrania
 90  14.11.2020  dot. sprawozdania z realizacji projektu pn. Organziacja uprawnienia sportu 2019  do pobrania 25.11.2020  do pobrania
91 24.11.2020 dot. pracy zdalnej do pobrania  03.12.2020  do pobrania
 92  26.11.2020  Wniosek składa się z kilku pytań: umowa na zakup oświetlenia świątecznego  do pobrania  30.11.2020  do pobrania
 93  19.11.2020  dot. nagrań z posiedzenia Komisji  do pobrania  02.12.2020 do pobrania
 94  02.12.2012  dot. informacji odnośnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  do pobrania  11.12.2020  do pobrania
95 03.12.2020 Wniosek składa się z kilku pytań: nagrania z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do pobrania  17.12.2020  do pobrania
 96  08.12.2020  dot. działek spełniających odpowiednie parametry  do pobrania  10.12.2020  do pobrania
 97  9.12.2020  dot. listy firm asenizacyjnych posiadajacych pozwolenie na odbiór nieczystości  do pobrania  14.12.2020  do pobrania
98 11.12.2020 dot. składowiska odpadów na terenie FOB do pobrania  21.12.2020  do pobrania
 99  14.12.2020  dot. uruchomienia punktu do zbierania odpadów i przerób odpadów innych niż niebezpieczne  do pobrania  22.12.2020  do pobrania