Przewodniczący Komisji : Henryk Mól

                 Wiceprzewodniczący Komisji : Dariusz Kurek

                 Członkowie Komisji : Martyna Gajos

                                                    Edyta Grzebieluch

                                                    Joanna Janik - Jaworska

                                                    Dominik Janus

                                                    Elżbieta Kornobis - Wieczorek

                                                    Jerzy Radosz

                                                    Damian Świderski

 

- Uchwała Nr II/3/18 Rady Miejskej w Zawierciu  z dnia 29.11.2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Zawierciu oraz określenia ich składów liczbowych 

 - Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskej w Zawierciu  z dnia 29.11.2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Zawierciu