Interpelacje Radnego Mariusza Goleni

Lp. Temat interpelacji Data interpelacji Interpelacja Data odpowiedzi Odpowiedź
1.

1. Bilety liniowe Kolei Śląskich dla mieszkańców Zawiercie

 2. Dostawienie piskownicy na placu zabaw na Osiedlu Kromołów.

3. Dostęp do internetu dla mieszkańców miasta, petentów, gości UM.

29.11.2018

do pobrania

 

do pobrania

do pobrania

11.12.2018 do pobrania
2. Uzupelnieie oświetlenia ulicznego na osiedlu Kromołów.

10.12.2018

do pobrania

 14.12.2018

do pobrania

3. Dobudowa fragmentów chodników przy ul. Karlińskiej i Filaretów w dzielnicy Kromołów 22.01.2019

do pobrania

06.02.2019 do pobrania
4. Odbieranie dwa razy w miesiącu tworzyw sztucznych/plastików w okresie październik-kwiecień 5.02.2019 do pobrania 14.02.2019 do pobrania
5. Ujęcie w planie inwestycyjnym prac ; wykonanie ronada na zbiegu ulic: 11 Listopada, Mrzygłodzka, Włodowska, zaplanowanie i przebudowa wraz ze Starostwem parkingów przy Szpitalu Powiatowym.   5.03.2019 do pobrania 19.03.2019

do pobrania

do pobrania

6.

Ujęcie w planie inwestycyjnym;    

 - przebudowy ul. Nad Wartą i Przejściowej,          

- przebudowę ul. Smuga,

- zaplanowanie przebudowy ulic; Kredytowej, Prostej, Filomatów,

- dobudowania końcówek ulic:Firlejów, Bema, bocznych uliczek ul. Żniwnej, przedłużenia ul. Żbożowej,

- wykonania nakładki asfaltowej na ul. Uśmiechu,

- dokończenie nakładki na ul. Kromołowskiej,

- wykonanie nakładki na ul. Warzywnej,

- przebudowa ul. Wielkiej.

5.03.2019 do pobrania 19.02.2019

do pobrania   

do pobrania

7.

Ujęcie zgłoszonych inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

27.06.2019

11.07.2019

12.08.2019

do pobrania

do pobrania

8.

 Ujęcie zgłoszonych inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - ponowienie,- prawo skrętów przy skrzyżowaniu ulicy Leśnej i Sienkiewicza

24.07.2019

do pobrania

 5.08.2019

do pobrania
9.

Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Filaretów

14.08.2019 do pobrania 27.08.2019 do pobrania
10.

Dotyczy ulicy bocznej od ulicy Rokickiej - wykonanie utwardzenia ulicy oraz zainstalowanie słupa z oprawą ośietleniową

21.10.2019 

 do pobrania

29.10.2019

do pobrania

11.

Planowanej inwestycji obwodnicy Zawiercia i Poręby

10.02.2020 do pobrania

 18.02.2020

 24.03.2020

 

do pobrania

do pobrania

12.

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 182 ZAW-TG

 10.02.2020

do pobrania

 19.02.2020

 

do pobrania

 

13.

Odsłonięcie ostańców (skał) w parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.

 2.06.2020

 do pobrania

16.06.2020r.

do pobrania

 

14. Termiczne przetwarzanie odpadów komunalnych.

 2.06.2020

 do pobrania

16.06.2020

 

do pobrania

 

15.

 Doświetlenia ronda na DK78 skrzyżowaniu ulic:Inwestycyjnej i WP

6.07.2020

do pobrania

14.07.2020

do pobrania

16. Przebudowa ul. Smuga 20.10.2020 do pobrania  28.10.2020  do pobrania
17. Zagospodarowanie budynku po byłej gminie na Rynku w dzielnicy Kromołów 20.10.2020 do pobrania    
 18  Plany rozbudowy linii kolejowych przez PKP PLK S.A. w relacji Katowice-Zawiercie oraz palnów województwa Małopolskiego  26.10.2020 do pobrania