Prezes Marek Ciepaj

ul. Polska 21

42-400 Zawiercie

tel. 32 67-234-11, 32 67-234-12      

fax 32 67 230 03

www.zkm-zawiercie.com.pl/

www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/

zkm.zawiercie@gmail.com

NIP: 649- 23-06-385

REGON: 365521704,

KRS 0000637373