Sołtys:

 Renata Biłka

Adres e-mail:

renatabilka@o2.pl

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

GMINNA, KRAŃCOWA, PODGÓRSKA, POMROŻYCKA, WĄWOZOWA, KRAJOBRAZOWA