Przewodniczący Osiedla:

Włodzimierz Gumula

Adres e-mail:

 

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

BRONIEWSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO, HULDCZYŃSKIEGO, MICKIEWICZA, NOWOWIERZBOWA, POŁUDNIOWA, PIŁSUDSKIEGO od nr 89 i od nr 40 do końca (bloki)