Przewodniczący Osiedla:

Dorota Pytlik

Adres e-mail:

dorotapyt@wp.pl

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

Olkuska, Pionierów, Winna, Paderewskiego od linii wysokiego napięcia za Stawem Huldczyńskiego do końca (zabudowa od nr 71 do końca i od nr 112 do końca), Siewierska od nr 198 do końca i od nr 165 do końca)