Przewodniczący Osiedla:

Józef Pypno

Telefon kontaktowy:

698 197 361

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

ASNYKA, BIAŁA, BUKOWA, CHRZANOWSKIEGO, CMENTARNA, GARDY, GRZYBOWA, KASZTANOWA, KROMOŁOWSKA od ulicy Okólnej do mostka na rzece Warcie przed skrzyżowaniem z ulicą Siewierską, LIPOWA, MAJAKOWSKIEGO, NORWIDA, OKÓLNA, ORZESZKOWEJ, PADEREWSKIEGO do linii wysokiego napięcia za Stawem Huldczyńskiego od nr 47 do nr 69 i od nr 28 do nr 112a, PRUSA, RĄCZKI, SMUTNA, SNOPKIEWICZÓWNY, SUROWA, SZPITALNA, WIOSNY LUDÓW