Przewodniczący Osiedla:

Ryszard Jędrzejak

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

LEŚNA, MONIUSZKI, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, SZYMAŃSKIEGO, BOHATERÓW WESTERPLATTE, PIŁSUDSKIEGO od nr 2 do nr 34