Przewodniczący Osiedla:

Joanna Smaga

Terenem działania osiedla jest obszar położony przy ulicach:

BLANOWSKA OD 2 - 56, BRZOZOWA, DUDY, DOJAZD, KLONOWA, KRÓTKA, PARKOWA, PIŁSUDSKIEGO od nr 1 do nr 89, WIERZBOWA, ZAPARKOWA