Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


URZĄD MIEJSKI
    Kierownictwo urzędu (0)
        Kadencja 2014-2018 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2002-2006 (1)
        Kadencja 1998-2002 (1)
        Kadencja 1994-1998 (1)
    Urząd Miejski (6)
    Wydziały Urzędu (0)
        Wydział Organizacyjny (3)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Wydział Spraw Obywatelskich (1)
        Wydział Edukacji (1)
        Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (1)
        Wydział Podatków (1)
        Wydział Księgowości Budżetowej (1)
        Wydział Planowania i Finansowania Budżetu (1)
        Wydział Gospodarczy (2)
        Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego (1)
        Wydział Zamówień Publicznych (1)
        Wydział Obsługi Prawnej (1)
        Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (1)
        Straż Miejska (2)
        Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (2)
        Wydział Gospodarki Miejskiej (1)
        Wydział Inwestycji i Projektów (1)
        Wydział Promocji, Kultury i Sportu (1)
        Referat Kontroli Wewnętrznej (1)
        Audytor wewnętrzny (1)
        Pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (1)
        Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych (1)
        Pełnomocnik ds. organizacji publicznego transportu zbiorowego (1)

MIASTO ZAWIERCIE
    Status prawny (1)
    Statut Miasta Zawiercie (1)
    Jednostki organizacyjne gminy (28)
    Jednostki pomocnicze (22)
        Informacje o statutach jednostek pomocniczych (1)
    Spółki (4)

RADA MIEJSKA
    Skład Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2014 - 2018 (23)
        Kadencja 2010 - 2014 (24)
        Kadencja 2006 - 2010 (25)
        Kadencja 2002 - 2006 (23)
    Dyżury radnych Rady Miejskiej w Zawierciu (11)
    Plan pracy Rady Miejskiej (16)
    Komisje Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2014-2018 (8)
        Kadencja 2010-2014 (7)
    Plany pracy Komisji Rady Miejskiej (0)
        Komisja Budżetu i Rozwoju (15)
        Komisja Edukacji (15)
        Komisja Rewizyjna (15)
        Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu,Rekreacji i Turystyki (12)
        Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (15)
        Komisja Samorządu i Ładu Publicznego (15)
        Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia (15)
        Komisja Kultury i Promocji Miasta (3)
        Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki (3)
    Protokoły z sesji (2)
    Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2014-2018 (9)
        Kadencja 2010-2014 (7)
    Planowane posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej (28)

AKTY PRAWA
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (1)

PRAWO LOKALNE
    Podatki i opłaty (12)
    Uchwały (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (0)
                Uchwały z dnia 17 stycznia 2018 r. (11)
                Uchwały z dnia 28 lutego 2018 r. (11)
                Uchwały z dnia 28 marca 2018r. (8)
                Uchwały z dnia 13 kwietnia 2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 25 kwietnia 2018 r. (9)
                Uchwały z dnia 30 kwietnia 2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 21 maja 2018 r. (3)
                uchwały z dnia 30 maja 2018 r. (10)
                Uchwała z dnia 14 czerwca 2018 r. (1)
                Uchwały z dnia 27 czerwca 2018 r. (15)
                Uchwały z dnia 3 sierpnia 2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 29 sierpnia 2018 r. (24)
                Uchwały z dnia 26 września 2018 r. (14)
                Uchwały z dnia 17 października 2018 r. (12)
                Uchwała z dnia 30 października 2018 r. (1)
                Uchwały z dnia 14 listopada 2018 r. (2)
            2017 (0)
                Uchwały z dnia 31 stycznia 2017 r. (10)
                Uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. (12)
                Uchwały z dnia 17.03.2017 r. (1)
                Uchwały z dnia 29 marca 2017 r. (14)
                Uchwały z dnia 13 kwietnia 2017 r. (2)
                Uchwały z dnia 26 kwietnia 2017 r. (18)
                Uchwały z dnia 31 maja 2017 r. (14)
                Uchwały z dnia 19 czerwca 2017 r. (1)
                Uchwały z dnia 28 czerwca 2017 r. (15)
                Uchwały z dnia 17 lipca 2017 r. (3)
                Uchwały z dnia 30 sierpnia 2017 r. (16)
                Uchwała z dnia 27 września 2017 r. (12)
                Uchwała z dnia 19 października 2017 r. (1)
                Uchwały z dnia 26 października 2017 r. (5)
                Uchwały z dnia 29 listopada 2017 r. (38)
                Uchwały z dnia 27 grudnia 2017 r. (11)
            2016 (0)
                Uchwały z dnia 27 stycznia 2016r. (10)
                Uchwały z dnia 8 lutego 2016r. (2)
                Uchwały z dnia 24 lutego 2016 r. (13)
                Uchwały z dnia 30 marca 2016 r. (11)
                uchwały z dnia 27 kwietnia 2016 r. (9)
                Uchwały z dnia 25 maja 2016 r. (9)
                Uchwały z dnia 29 czerwca 2016 r. (14)
                Uchwały z dnia 31 sierpnia 2016 r. (11)
                Uchwały z dnia 12 września 2016 r. (4)
                Uchwały z dnia 28 września 2016 r. (11)
                uchwały z dnia 26 października 2016 r. (14)
                Uchwały z dnia 30 listopada 2016 r. (22)
                Uchwały z dnia 21 grudnia 2016 r. (10)
            2015 (0)
                Uchwały z dnia 30 stycznia 2015 r. (8)
                Uchwały z dnia 25 lutego 2015r. (7)
                Uchwały z dnia 25 marca 2015r. (17)
                Uchwały z dnia 29 kwietnia 2015r. (9)
                Uchwały z dnia 27 maja 2015r. (13)
                Uchwały z dnia 24 czerwca 2015r. (10)
                Uchwały z dnia 1 lipca 2015r. (1)
                Uchwały z dnia 26 sierpnia 2015r. (9)
                Uchwały z dnia 30 września 2015r. (15)
                Uchwały z dnia 28 października 2015r. (31)
                Uchwały z dnia 25 listopada 2015r. (19)
                Uchwały z dnia 23 grudnia 2015 r. (13)
            2014 (0)
                uchwały z dnia 1 grudnia 2014 r. (2)
                Uchwały z dnia 12 grudnia 2014 r. (3)
                Uchwały z dnia 23 grudnia 2014 r. (2)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (0)
                Uchwały z 29 stycznia 2014 r. (12)
                Uchwały z 26 lutego 2014 r. (22)
                Uchwały z 26 marca 2014 r. (14)
                Uchwała z 07.04.2014 r. (1)
                Uchwały z 23.04.2014 r. (1)
                Uchwały z 30.04.2014 r. (11)
                Uchwały z 28.05.2014 r. (17)
                Uchwały z 25 czerwca 2014 r. (4)
                Uchwały z 27 sierpnia 2014 r. (10)
                Uchwały z 29 września 2014 r. (2)
                Uchwały z 1 października 2014 r. (7)
                Uchwały z 5 listopada 2014 r. (11)
            2013 (0)
                Uchwały z dnia 30 stycznia 2013 r. (9)
                Uchwały z 27 lutego 2013 r. (9)
                Uchwały 27 marca 2013 r. (6)
                Uchwały z 24 kwietnia 2013r. (6)
                Uchwały z 29 maja 2013 r. (6)
                Uchwały z 26 czerwca 2013r. (8)
                Uchwały z 7 sierpnia 2013 r. (4)
                Uchwały z 28 sierpnia 2013 r. (13)
                Uchwały z 25 września 2013 r. (8)
                Uchwały z 30 października 2013 r. (31)
                Uchwału z 27 listopada 2013 (13)
                Uchwały z 20 grudnia 2013 r. (13)
            2012 (0)
                Uchwały z dnia 25 stycznia 2012 (8)
                Uchwały z dnia 22 lutego 2012 (11)
                Uchwały z dnia 28 marca 2012 (10)
                Uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 r. (3)
                Uchwały z dnia 30 maja 2012 r. (11)
                Uchwały z dnia 27 czerwca 2012 r. (15)
                Uchwały z dnia 29 sierpnia 2012r. (18)
                Uchwały z dnia 26 września 2012 r. (5)
                Uchwały z dnia 24 października 2012 r. (12)
                Uchwały z dnia 28 listopada 2012 r. (10)
                Uchwały z dnia 27 grudnia 2012 r. (16)
            2011 nowe (0)
                Uchwały z dnia 07.01.2011 (1)
                Uchwały z dnia 07.01.2011. (1)
                Uchwały z dnia 26.01.2011 (14)
                Uchwały z dnia 23.02.2011 (21)
                Uchwały z dnia 30.03.2011 (12)
                Uchwały z dnia 27.04.2011 (14)
                Uchwały z dnia 1.06.2011 (9)
                Uchwały z dnia 29.06.2011 (14)
                Uchwały z dnia 20.07.2011 (4)
                Uchwały z dnia 31.08.2011 (9)
                Uchwały z dnia 28.09. 2011 (12)
                Uchwały z dnia 26.10.2011 (14)
                Uchwały z dnia 30.11.2011 (21)
                uchwała z dnia 7.12.2011 (1)
                Uchwały z dnia 28.12.2011 (17)
            2010 (0)
                Uchwały z dnia 29.12.2010 (10)
                Uchwały z dnia 17.12.2010 (1)
                Uchwały z dnia 17.12.2010. (2)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (110)
            2009 (200)
            2008 (190)
            2007 (201)
            2006 (21)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (97)
            2005 (162)
            2004 (119)
            2003 (163)
            2002 (23)
    Zarządzenia (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (378)
            2017 (410)
            2016 (453)
            2015 (444)
            2014 (48)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (419)
            2013 (440)
            2012 (470)
            2011 (474)
            2010 (20)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (427)
            2009 (437)
            2008 (373)
            2007 (341)
            2006 (23)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (276)
            2005 (264)
            2004 (226)
            2003 (207)
            2002 (24)
    Ochrona środowiska (0)
        Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Dostępny wykaz danych prowadzony z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (1)
        Gminne Programy Ochrony Środowiska i raporty z jego realizacji (12)
        Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie (1)
        Informacja z zakresu utrzymania czystości i porządku (1)
        Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (1)
        Archiwum (1)
        Inne (0)
            Opracowanie dotyczące powstania rozlewiska na działce gminnej 210/36 (1)
            Koncepcja Gospodarki Zielenią TAZ w Zawierciu (1)
        Ogólny schemat procedur kontroli działaności gospdoarczej wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach (1)
        Informacje Kół Łowieckich składane w trybie art. 42ab ust. 2 i 42b ust. 1e Prawa łowieckiego (1)
    Zagospodarowanie Przestrzenne (0)
        Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
            Mapa poglądowa/pokrycie miejscowymi planami (0)
            Część Południowo-Zachodnia (2)
            Kosowska Niwa (1)
            Tereny Przemysłowo-Składowe - Część Wschodnia z Otoczeniem Łośnice -Wierczki (1)
            Morsko (1)
            Dzielnice - Bzów, Karlin, Skarżyce, Pomrożyce i Żerkowice (1)
            Osiedle Ręby-Zuzanka (1)
            Osiedle Piłsudskiego (1)
            Dzielnice - Śródmieści i Osiedle Centrum (1)
            Zmiana ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1)
            Oiedle Stawki i Tereny Przemysłowo-Składowe (1)
            Argentyna (1)
            Rurociąg Tlenu do Huty CMC Zawiercie (1)
            Strefa Aktywności Gospodarczej ul. Podmiejska - ul. Cerefisko (1)
            Strefa Aktywności Gospodarczej - Obszar ''A'' - rejon ul. Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem (4)
            Dzielniece - Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty (1)
            Śródmieście - Część II (1)
            Gazociąg Trzebiesławice-Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie) (1)
            Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice -etap I (1)
            Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice -etap II (1)
            Część południowo - zachodnia i śródmieście - etap I (1)
            Część południowo - zachodnia i śródmieście - etap II (1)
        Obowiązujace studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (1)
            Studium obowiązujące do dnia 29.05.2018 r. (7)
            Studium obowiązujące od 30.05.2018 r. (1)
        Udostępnienie miejscowych planów/studium w wersji wektorowej (0)
        Aktualne prace planistyczne (0)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (3)
                Uchwalenie (2)
            Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I (0)
                Przystąpienie (0)
                Wyłożenie I (1)
                Wyłożenie II (1)
                Wyłożenie III (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap II (0)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie (0)
                Przystąpienie (6)
                Wyłożenie (6)
                Uchwalenie (1)
            Projekt zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r. (0)
                Przystąpienie (5)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczych w Zawierciu - obszar "A" (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (2)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice (0)
                Przystąpienie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ulicy Blanowskiej i ulicy Wapiennej (2)
            Projekt zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
        Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
            Obwieszczenia (12)

BUDŻET FINANSE MAJĄTEK
    Budżet miasta (15)
    Informacje wynikające z ustawy o finansach publicznych (2)
    Interpretacje przepisów prawa podatkowego (1)
    Majątek (1)

ZAMIERZENIA STRATEGIE PROGRAMY
    Zamierzenia, strategie i programy (7)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia publiczne od 01.01.2018 r. (0)
        Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (78)
        Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (18)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2017 r. (0)
        Zamówienia publiczne (82)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (3)
        Inne zamówienia nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu ( zamieszczenie fakultatywne ) (19)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (3)
        Plan zamówień publicznych (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2016 r. (0)
        Zamówienia publiczne (85)
        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (76)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (2)
        Inne zamówienia nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu ( zamieszczenie fakultatywne ) (15)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (2)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2015 r. (0)
        Zamówienia publiczne (60)
        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (55)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (2)
        Inne zamówienia nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu ( zamieszczenie fakultatywne ) (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2014 r. (0)
        Zamówienia publiczne (68)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (69)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (4)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2013 r. (0)
        Zamówienia publiczne (93)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (98)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (0)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2012 r. (0)
        Zamówienia publiczne (81)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (72)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (0)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2011 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 193.000 euro -dla dostaw lub usług, (2)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 193 000 euro - dla dostaw lub usług, 4 845 00 (59)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (53)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2010 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 193.000 euro -dla dostaw lub usług, (1)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 193 000 euro - dla dostaw lub usług, 4 845 00 (73)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2009 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro -dla dostaw lub usług, (0)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro - dla dostaw lub usług, 5 150 00 (61)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2008 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro -dla dostaw lub usług, (0)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro - dla dostaw lub usług, 5 150 00 (63)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne od 11.06.2007 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 211 000 euro -dla dostaw lub usług, (2)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 211 000 euro - dla dostaw lub usług, 5 278 00 (45)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne wszczęte przed 11.06.2007 (0)
        poniżej 60.000 EURO (164)
        powyżej 60.000 EURO (50)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI
    Przetargi (0)
        na nieruchomości (312)
        na dzierżawę terenu (31)
        inne (11)

OŚWIADCZENIA
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Pracownicy Urzędu Miejskiego (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2011 r. (15)
            Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (16)
            Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (17)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (23)
            Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (16)
            Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (19)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (16)
            Oświadczenia majątkowe 2018 r. (1)
        Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2011 r. (37)
            Oświadczenia majątkowe za 2012 r. (32)
            Oświadczenia majątkowe za 2013 r. (37)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (38)
            Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (41)
            Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (51)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (37)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 r. (6)
        Radni Rady Miejskiej (0)
            Kadencja 2014-2018 (23)
            Kadencja 2010-2014 (24)

OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA
    Obwieszczenia od 01.01.2016 r. (0)
        Obwieszczenia z zakresu ochrony środowiska (0)
            Obwieszczenia Prezydenta Miasta Zawiercie (157)
            Obwieszczenia Generalnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (24)
            Informacje i obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich (5)
        Obwieszczenia Starosty Zawierciańskiego (1)
        Obwieszczenia Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach (7)
        Obwieszczenia Wojewody Śląskiego (7)
        Obwieszczenia Wydziału Gospodarki Miejskiej (1)
    Ogłoszenia (17)

WOLNE STANOWISKA PRACY
    Wolne stanowiska pracy (0)
        Aktualna rekrutacja (0)
        Nabór rozstrzygnięty (42)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
    Ponowne wykorzystywanie (1)
    Zasady dostępu do informacji publicznej (1)
    Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (0)
        2018 (1)

PETYCJE
    Petycje (0)
        2017 (1)
        2016 (1)

INFORMACJE
    Konkursy (0)
        Konkursy od 01.01.2016 r. (0)
            Konkursy na realizację zadań publicznych (19)
            Małe granty (68)
            Przyznane dotacje i nagrody (17)
            Sprawozdania (2)
        Konkursy do 31.12.2015 r. (10)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (1)
    Młodzieżowa Rada Miasta (6)
    Zawierciańska Rada Seniorów (3)
    Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (2)
    Wystąpienia (1)
    Zawiadomienia geodetów (6)
    Zgromadzenia publiczne (4)
    Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1)

WYBORY
    Wybory (0)
        Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21.10.2018 nowe ważne! (18)
        Referendum gminne 17.06.2018 r. - odwołane (11)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r. (19)
        Referendum Ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. (7)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 r. (12)
        Wybory samorządowe - 16.11.2014 r. (1)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. (1)
        Referendum gminne - 16.06.2013 r. (1)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 09.10.2011 r. (1)
        Wybory Samorządowe - 21.11.2010 r. (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.06.2010 r. (1)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 07.06.2009 r. (1)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21.10.2007 r. (1)
        Wybory Samorządowe - 12.11.2006 r. (8)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 09.10.2005 r. (1)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.09.2005 r. (1)
    Wybory Ławników (1)

O BIULETYNIE
    O biuletynie (3)

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
    Pliki do sciągnięcia (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij