Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wydział Gospodarki Miejskiej - WGM

Naczelnik: Zbigniew Wątor

tel: 32 494 12 59

drogi@zawiercie.eu

pok. 203

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

1.   Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

2.   Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.

3.   Koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

4.   Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

5.   Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

6.   Sporządzenie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

7.   Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych.

8.   Realizacja zadań związanych z remontami jezdni, chodników, parkingów, drogowych obiektów inżynierskich w pasach drogowych.

9.   Prowadzenie spraw dotyczących lokalizowania w pasach drogowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

10. Opiniowanie wniosków dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.

11. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

12. Ustalenie przebiegu dróg gminnych.

13. Prowadzenie spraw z zakresu zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji zjazdów z dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, w tym orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego w razie naruszenia.

14. Dokonywanie uzgodnień spoczywających na zarządcy dróg gminnych w zakresie wykorzystania pasa drogowego na potrzeby imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Uzgodnienia dotyczą obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego.

15. Prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

16. Prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

17. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów, w tym jego finansowanie
z wyłączeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie dobudowy nowego oświetlenia.

18. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w pasach drogowych dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych gminy Zawiercie.

19. Prowadzenie spraw opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania ruchu drogowego w pasach drogowych - dokonywanie i przyjmowanie opłat oraz kar.

20. Regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych
i roztopowych do wód lub do ziemi.

21. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych po uzgodnieniu projektu planu przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wydział Ochrony Środowiska.

22. Prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawiercie zawartej w dniu 18 lipca 2016 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

23. Prowadzenie spraw uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzew z terenów, których utrzymanie powierzono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu,
w szczególności w pasach drogowych dróg gminnych oraz na gminnych terenach zieleni. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska.

24. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Współpraca w tym zakresie z Wydziałem Ochrony Środowiska.

25. Utrzymanie i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych takich jak fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny „Żabki” przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w parku im. Adama Mickiewicza oraz tzw. cieku wodnego - źródła Warty przy kapliczce w Kromołowie.

26. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. Współpraca w tym zakresie
z Wydziałem Inwestycji i Projektów oraz Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego.

27. Uzgodnienia w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych drogami kategorii gminnej oraz wydawanie zezwoleń na przejazd kat. I.

       28. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-02-01 09:57:05
Wprowadził do systemu:Dominika Jurek
Data wprowadzenia:2018-02-01 09:57:12
Opublikował:Dominika Jurek
Data publikacji:2018-02-01 10:02:30
Ostatnia zmiana:2018-02-01 10:02:39
Ilość wyświetleń:809

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij