Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zamówień Publicznych - ZP

tel.  (32) 494 12 67, (32) 494 12 74, pok. 202

Naczelnik: Patrycja Kowalska

Zastępca Naczelnika: Jarosław Felczuk

tel. (32) 494 12 52, pok. 201

zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, fax. (32) 67 22 684

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1.   Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez urząd w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

2.   Przygotowanie i prowadzenie w oparciu o wnioski wydziałów konkursów, o których mowa
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

3.   Obsługa procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

4.   Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych.

5.   Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę u dzielenia zamówienia publicznego.

6.   Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
( prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie ).

7.   Prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.

8.   Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do dialogu, regulaminu konkursu.

10. Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie.

11. Udział w pracach komisji przetargowej, w tym: badanie i ocena ofert, w tym: ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wzywanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, badanie i ocena złożonych ofert, wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokonywanie poprawek w ofertach, prowadzenie – w uzasadnionych przypadkach – postępowania mającego na celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o: wykluczenie wykonawcy z postępowanie, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie propozycji odpowiedzi na odwołanie lub informację o niezgodnej z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności.

12. Sporządzanie protokołu z postępowania oraz udostępnianie dokumentacji związanej z postępowaniem.

13. Udział w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

14. Udział w postępowaniu skargowym przed sądem okręgowym.

15. Przygotowywanie stosownych informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

16. Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

17. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.

18. Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

19. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta w gminnych jednostkach organizacyjnych w oparciu o odrębne upoważnienia.

20. Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu.

21. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:12:10
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:12:07
Ostatnia zmiana:2018-12-11 13:32:55
Ilość wyświetleń:4073

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij