Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - WZP

Naczelnik: Aneta Reszka

tel: (32) 67 225 34

pok.208

architektura@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

 

1.   Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.

2.   Przygotowywanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.   Przygotowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych
i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

4.   Wykonywanie czynności związanych z procedurami uchwalania lub zmiany miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych  w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5.   Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz rejestrów wniosków o ich sporządzenie  lub zmianę.

6.   Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

7.   Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o przyjętych kierunkach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.

8.   Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.   Przygotowywanie umów i zleceń dot. sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę uprawnioną.

10. Wydawanie decyzji przenoszących decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby.

11. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

12. Prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13. Wydawanie postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów nieruchomości w zakresie ich zgodności z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych lub z przepisami w przypadku braku planu miejscowego.

14. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

16. Opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

17. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego w zakresie zgodności realizacji inwestycji
z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

18. Analiza aktów notarialnych pod kątem występowania roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 4 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

19. Wydawanie decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

20. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących ustalania jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

21. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją jednorazowej opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą.

22. Uzgadnianie w oparciu o ustalenia planów miejscowych lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego) koncesji na działalność związaną z wydobywaniem kopalin ze złóż, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, podziemnym składowaniem odpadów albo podziemnym składowaniem dwutlenku węgla oraz decyzji inwestycyjnych, o których mowa w art. 49z ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

23. Przygotowywanie części merytorycznych do specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych, projektów umów, harmonogramów prac, udział w przetargach na wykonanie zadań należących do właściwości Wydziału.

24. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony

Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, użytkowania nieruchomych
i ruchomych dóbr kultury.

25. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

26. Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

27. Udział w naradach koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

28. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału. 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-12 10:27:21
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:06:06
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:06:41
Ostatnia zmiana:2018-12-18 10:28:52
Ilość wyświetleń:10870

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij