Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

„Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych gminy Zawiercie oraz parkingów na terenie miasta Zawiercia w 2010 r.”.pdf (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Demontaż starych słupków z nazwami ulic oraz wykonanie i montaż zestawów informacji ulicowej realizowane w ramach zadania „Miejski System Informacji w Zawierciu””.pdf (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej w zakresie_ tworzenia biznesplanu, księgowości, porad prawnych, porad z dziedziny ubezpieczeń, marketingu, zagadnień z dziedziny BHP dla ucz (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Dostawa i montaż mebli dla nowego budynku przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego - w ramach zadania pn._ „Zwiększenie oferty edukacyjno - wychowawczej (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Dostawa materiałów ulotek i plakatów w projekcie „Profesjonalnie i zawodowo” realizowana w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w formie niezbędnika inwestora w projekcie „Zawiercie miasto dobrych połączeń” realizowanym w ramach R (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Przeprowadzenie kampanii reklamowej (bilbordowej) w projekcie „Zawiercie miasto dobrych połączeń” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Prio (413.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Przygotowanie i wykonanie albumu o mieście Zawiercie w projekcie „Zawiercie miasto dobrych połączeń” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego P (590kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w formie prezentacji multimedialnej, filmu promocyjnego, spotu reklamowego, materiałów poligraficznych w projekcie „Zawiercie miasto dobr (716.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Szkolenie z zakresu pracownik biurowy wraz z ubezpieczeniem uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – w czasie szkolenia oraz na dojazd i powrót w projekcie „Pro (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Świadczenie usługi monitoringu w projekcie „Nasz cel – Twoja firma”.pdf (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w Zawierciu - 2010 r._ (258.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
„Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w Zawierciu - 2010 r._Zadanie (część) nr 2 Przegląd drzew nad ciągami pieszymi na terenach zieleni miejskiej podlegających stałej pielęgnacji (261.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bieżące utzrymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych gminy Zawiercie oraz parkingów na terenie miasta Zawiercie (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa odcinka oświetlenia ulicy Borowej w Zawierciu (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ulicy Siewierskiej w Zawierciu – etap II.pdf (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CZĘŚĆ NR 2 – DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH - w projekcie Fach w ręku realizowana w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałan (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dost.sprz.elektron.(...)(cz.I-IV),Dost.sprz.elektron.(cz.V-VIII),Dost.sprz.foto(cz.IX) (322.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa 738 szt. zestawów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Edukacja dla rozwoju” (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych - w projekcie „Nasz cel – Twoja firma” i _Fach w ręku_ (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych i sprzętu związanego z komputerami w projekcie Nasz cel – Twoja firma realizowanym w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa drukarek sieciowych A3 (2 szt.) wraz z 6 szt. dodatkowych tonerów i 2 szt. bębna świattłoczułego dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybuchi energii na potrzeby oswietlenia ulic w Zawierciu w 2011r. (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa mat. biurowych (papier A-4) dla U.M. w 2010r. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r. (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów dydaktycznych - aparatu fotograficznego (zadanie nr 2) w ramach projektu _Edukacja dla rozwoju_ (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów dydaktycznych - tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem (zadanie nr 1)w ramach projektu _Edukacja dla rozwoju_ (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w użytkowaniu UM w Zawierciu (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów poligraficznych (...) w projekcie Nasz cel - Twoja firma.pdf (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów poligraficznych (opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, dostawa ulotek, plakatów, naklejek, zestawów promocyjnych) w projekcie Fach w ręku.pdf (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów promocyjnych (poligraficznych) w projekcie Fach w ręku (POKL).pdf (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego (laptopów - 2 szt., urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.), tonerów (3 szt.) oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu Fach w ręku.pdf (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.pdf (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w projekcie_ Nasz cel - Twoja firma (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa szaf stalowych(2 szt.)na przechowywanie dokumentacji w projekcie Fach w ręku realizowana w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa urządzenia powielająco – drukująco - skanującego (1 szt.) wraz z pełnym serwisem w okresie 3 lat dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.pdf (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obsługa tablic reklamowych znajdujących się na terenie miasta Zawiercie w zakresie druku i wyklejenia bilbordów.pdf (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego odcinka chodnika o długości około 995 mb, odcinka ścieżki rowerowej o długości około 512 mb i odcinka kanału deszczowego o długości około 690 mb, pr (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Zawiercie w 2010r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk oraz wywóz worków ze śmieciami zebranych w ramach prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Zawiercie w 2011 r. (81.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem w Zawierciu” - Tytuł Projektu_ „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ul. Bagno w Zawierciu wraz z odwodnieniem (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ul. Czwartaków w Zawierciu wraz z odwodnieniem (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ul. Staroszkolnej w Zawierciu wraz z odwodnieniem (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ulicy Jodłowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ulicy Rumiankowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa zatok parkingowych na Placu Dąbrowskiego w Zawierciu wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa zatok parkingowych przy ulicy Huldczyńskiego w Zawierciu (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przygotowanie koncepcji rozwoju i komercjalizacji przemysłowego produktu turystycznego w Zawierciu pn. Kryształowy szlak Zawiercia (628.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Remont kapitalny chodnika w ulicy Pomorskiej w Zawierciu (odcinek od budynku nr 45 do ul. Reymonta – strona nieparzysta, odcinek od ul. Reymonta do ul. Pszczelnej – strona parzysta, odcine (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie ABC Przedsiębiorczości w projekcie Nasz cel - Twoja firma.pdf (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie w zakresie agent ochrony osób i mienia - I stopnia (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej w projekcie Fach w ręku realizowanym w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1. (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej wraz z ubezpieczeniem uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – w czasie szkolenia oraz na dojazd i powrót w projekcie „Profes (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie z zakresu brukarz w projekcie Fach w ręku realizowanym w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osó (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie z zakresu podpisu elektronicznego wraz z nadaniem uprawnienia w ramach projektu Mój cel – własna firma realizowanej w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) & (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkolenie z zakresu pracownik biurowy w projekcie Profesjonalnie i zawodowo realizowanym w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddzia (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usług w zakresie zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usługi doradztwa indywidualnego dla firm - Mój cel własna firma.pdf (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
świadczenie usługi monitoringu w projekcie Fach w ręku.pdf (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w Zawierciu - 2010 r._Zadanie (część) nr 3 Koszenia na terenach gminnych nie podlegających stałej pielęgnacji. (248.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wektoryzacja mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie (260.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wybór geodety uprawnionego do wykonania robót geodezyjnych - 9 zadań (231kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych - „Szkolenie z zakresu pracownik biurowy wraz z ubezpieczeniem uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – w czasie sz (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji _Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu_ (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie projektów stoiska targowego, projektów zaproszeń oraz wykonanie zabudowy stoiska na targach INVESTFIELD w Poznaniu w projekcie - Zawiercie miasto dobrych połączeń - realizowanym w ramach reg (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnych w zakresie zad. nr 1 - podział działki w celu utworzenia 2 działek (257.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnych w zakresie zad. nr 11 - wznowienie znaków granicznych (248.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 2 - podział działki w celu utworzenia 3 lub 4 działek (258.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 3 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Wygon (257.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 4 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Bagno (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 5 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Jodłowej (257.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 6 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Rumiankowej (259.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 7 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Czwartaków (258kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 8 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Zagonowej (258.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 9 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Warzywnej (258.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 10 - podział w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie ulicy Skalnej (258.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 12 - sporządzanie wykazów zmian gruntowych dla 3 działek w wykazie (259kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyłonienie geodetów uprawnionych do wykonania robót geodezyjnyh w zakresie zad. nr 13 - sporządzanie wykazów zmian gruntowych dla 3 działek w wykazie (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zadanie (projekt) I - Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego, Zadanie (projekt) II - Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadó (375.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń (wraz z ich korektą edytorską i składem dotyczącym projektu Nasz cel - Twoja firma oraz projektu Fach w ręku - części nr 1-2.pdf (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zamieszczenie w prasie artykułu sponsorowanego (wraz z jego korektą edytorską i składem) dotyczącego promocji Projektu „Zwiększenie oferty edukacyjno-wychowawczej poprzez budowę przedszkola inte (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zimowe i letnie utrzymanie chodników na terenie Gminy Zawiercie o pow. 20500m2 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, parkingów oraz alejek w parku Mickiewicza, Kościuszki oraz na terenach zieleni miejskiej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-08 18:17:07
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-08 18:18:55
Ostatnia zmiana:2011-05-08 18:18:56
Ilość wyświetleń:2042

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij