Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Dyrektor : Dorota Wnuk

adres: ul. Paderewskiego 49

telefon: 32 67-229-03      

NIP : 649-16-06-613

http://www.mzoeas.zawiercie.eu/kategorie/bip_mzoea_szkol_w_zawierciu

S T A T U T

Miejskiego Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu, zwany w dalszej części statutu „Zespołem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Zawiercie.

2. Zespół podlega Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 2

Zespół działa na podstawie;

1/ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. nr 67

poz. 329 z późn. zmianami/,

2/ ustawy z dnia 3 lutego 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r.

nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/

3/ Statutu Miasta Zawiercie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej

w Zawierciu nr XXXI/305/01 z dnia 3 kwietnia 2001 r. /Dz. Urz. Woj.

Śląskiego z dnia 7 maja 2001 r. nr 25 poz. 592 z późn. zmianami/ ,

4/ niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Zespołu jest miasto Zawiercie.

ZADANIA ZESPOŁU

§ 4

Do zadań Zespołu należy wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu oświaty, finansowanych z subwencji oświatowej, dotacji oraz budżetu Gminy,

a w szczególności :

1/ zapewnienie warunków działania przedszkoli, szkół podstawowych

i gimnazjów, w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2/ wykonywanie remontów obiektów przedszkoli, szkół podstawowych

i gimnazjów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

3/ zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

4/ wyposażanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów

nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

§ 5

Do zadań Zespołu należy ponadto wykonywanie innych zadań Gminy Zawiercie z zakresu oświaty, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań zleconych na zasadzie odrębnych umów z kontrahentami zewnętrznymi.

§ 5a

Do zadań Zespołu należy prowadzenie obsługi finansowej oraz realizacja świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom decyzjami administarcyjnymi Prezydenta Miasta Zawiercia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

§ 6

1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zawiercie.

3. Głównego księgowego oraz pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole.

5. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację zadań statutowych.

§ 7

1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez Radę Miejską w Zawierciu.

2. W ramach rocznego planu finansowego Dyrektor Zespołu prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 8

Dyrektor Zespołu składa Radzie Miejskiej w Zawierciu coroczne sprawozdanie z działalności Zespołu i przedstawia potrzeby w zakresie zadań oświatowychi statutowych.

§ 9

Dyrektor Zespołu odpowiada za realizację zadań statutowych.

§ 10

Zespół współdziała z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowychi gimnazjów oraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Zawierciuw zakresie określonym zadaniami Zespołu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Schemat i regulamin organizacyjny Zespołu oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Zespołu.

§ 12

1. Statut Zespołowi nadaje Rada Miejska w Zawierciu.

2. Zmiany statutu następują w trybie określonym dla jego nadania.

3. Połączenie, przekształcenie i likwidacja Zespołu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:30:24
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:30:45
Ostatnia zmiana:2019-01-30 10:10:56
Ilość wyświetleń:7724

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij