Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ZK

tel: 32 49 41 247 wew. 303

pokój nr 215

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

1.      Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.

2.      Przygotowanie i kierowanie działaniami Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.

3.      Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej miasta Zawiercia.

4.      Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

5.      Przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji ludności.

6.      Współdziałanie w zakresie zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

7.      Ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji  i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.

8.      Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności, obrony cywilnej
 i w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

9.      Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

10.    Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej.

11.    Opiniowanie Planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej pod kątem wymogów obrony cywilnej.

12.    Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych na potrzeby planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

13.    Wykonywanie zadań planistyczno-operacyjnych dla Prezydenta Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.

14.    Zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu.

15.    Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów oraz urządzeń specjalnych.

16.    Koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.

17.    Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Zawiercia.

18.    Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

19.    Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

20.    Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

21.    Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja planów operacyjnych związanych
z przygotowaniami obronnymi państwa.

22.    Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz Zastępczego Miejsca Pracy.

23.    Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Systemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta.

24.    Koordynowanie działalności wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych 
i nadzorowanych w zakresie realizacji spraw obronnych.

25.    Współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony mieszkańców miasta.

26.    Prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego.

27.    Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji oraz udział w pracy Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.

28.    Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących służby wojskowej.

29.    Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej i szkolenie kurierów.

30.    Udział w treningach Akcji Kurierskiej organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.

31.    Koordynowanie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi, kulturalnymi odbywającymi się na terenie gminy Zawiercie.

32.    Przyjmowanie zgłoszeń masowej imprezy sportowej, artystycznej lub rozrywkowej oraz wydawanie decyzji zezwalającej na odbycie się w/w imprez.

33.    Prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

34.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-12 13:53:35
Wprowadził do systemu:Izabela Łapaj
Data wprowadzenia:2016-09-08 13:53:45
Opublikował:Izabela Łapaj
Data publikacji:2016-09-08 14:00:43
Ostatnia zmiana:2019-03-19 09:46:28
Ilość wyświetleń:3184
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij